Geurwatch: De effectiviteit van luchtwassers waarborgen en verbeteren

"Het buitengebied is van ons allemaal" is het nieuwe beleid van de overheid. In het verleden lag het primaat op het platteland bij de agrarische sector. Vandaag en in de toekomst wordt steeds vaker ook een beroep op het buitengebied gedaan voor andere functies zoals recreatie & toerisme, niet agrarische bedrijvigheid en landelijk wonen.

Agrariërs en hun omgeving krijgen meer met elkaar te maken. Agrariërs die een beroep doen op de overheid voor planologische medewerking zullen moeten aantonen wat hun bijdrage is aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied (license to produce). Het reduceren van ammoniak, fijnstof en geur zijn daarbij belangrijke elementen. Om deze overlast te reduceren kunnen luchtwassers ingezet worden.

Geurwatch heeft als doel de effectiviteit van luchtwassers te waarborgen en te verbeteren. Geurwatch werkt in opdracht van ondernemers, overheden en burgers.

Geurwatch Advies

Voor ondernemers
U bent op zoek naar het beste systeem om geuroverlast te reduceren en wenst hierover een onafhankelijk advies te krijgen.

Voor overheden
U wenst geïnformeerd te worden over de beste beschikbare technieken en wenst hierover een onafhankelijk advies te krijgen.

Voor burgers en andere belanghebbenden
U wilt weten hoe goed een luchtwasser werkt of u wilt weten hoe je kunt achterhalen of een luchtwasser ook daadwerkelijk ingeschakeld blijft en dus goed functioneert in de praktijk.

Geurwatch Panel

Het Geurwatch-Panel maakt gebruik van ‘neuzen’ uit de omgeving. Rondom een emissiepunt met geurwasser nemen ‘neuzen’ in een panel plaats. Dagelijks krijgen de ‘neuzen’ een sms bericht toegestuurd. Is er geen overlast dan beantwoorden ze het bericht met een “0”. Is de overlast maximaal dan is het antwoord een “10”. De gegevens worden in een databank opgeslagen en geanalyseerd. Bij abnormale veranderingen volgt een waarschuwing zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Geurwatch Techniek

Luchtwassers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn chemische wassers en biologische wassers en wassers die beide technieken combineren de zogenaamde combi-wassers. Geurwatch-Techniek maakt gebruik van bestaande systemen van de luchtwasser en voegt waar nodig systemen toe met als doel de effectiviteit van de wasser te monitoren. Controle vind plaats op locatie en op afstand middels een internet applicatie. De gegevens worden in een databank opgeslagen en geanalyseerd. Bij abnormale veranderingen volgt een waarschuwing zodat maatregelen genomen kunnen worden.

MEER INFORMATIE ADVIES & TECHNIEK
Huub Nooijen 06 54 222 698

Geurwatch Dashboard

Als opdrachtgever wilt u op het internet kunnen volgen hoe een luchtwasser functioneert. De meetresultaten van Geurwatch-techniek en Geurwatch-panel worden op een overzichtelijke wijze op een webpagina gepresenteerd. Iedereen, of zo u wenst een select gezelschap, kan relevante kengetallen van de betreffende luchtwasser online volgen.

MEER INFORMATIE PANEL & DASHBOARD
Nando van Hees info@cybox.nl

Colofon
Geurwatch is een initiatief van streekhuis Peel&Maas/Maas&Meierij. Het doel is de effectiviteit van luchtwassers te monitoren en verbeteren. Het betreft een onafhankelijk samenwerkingsverband waarbij Huub Nooijen Adviesbureau het advies en technische deel verzorgd en het panel en dashboard onderdeel verzorg wordt door Cybox.